top of page
icon2.png

Thành lập pháp nhân / công đoàn

「Bạn muốn chuyển đổi hình thức kinh doanh từ hộ kinh doanh cá thể sang pháp nhân?」

「Bạn muốn phát triển kinh nghiệm của mình bằng cách đứng ra hoạt động riêng」

「Bạn muốn thành lập nghiệp đoàn và muốn nhận thực tập sinh kĩ năng?」

Chúng tôi có dịch vụ một cửa để hỗ trợ hành trình khởi nghiệp của bạn​

Quý khách muốn pháp nhân hóa từ hình thức kinh doanh hộ kinh doanh cá thể hiện nay của mình? Quý khách muốn tận dụng kinh nghiệm sẵn có và độc lập trên thương trường? Quý khách muốn thành lập nghiệp đoàn và muốn tiếp nhận thưc tập sinh kỹ năng?

Pháp nhân có rất nhiều loại hình như pháp nhân hoạt động vì lợi nhuận (công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh), và pháp nhân hoạt động phi lợi nhuận (NPO, tập đoàn y tế, nghệp đoàn, v..v.

Quan trọng nhất không phải là việc lựa chọn hình thức nào, mà là việc chuẩn bị hồ sơ giấy tờ như thế nào cũng như hiểu được những ưu, nhược điểm của từng loại hình. 

Tập đoàn của chúng tôi có các chuyên gia về thuế cũng như liên kết với các nhà chuyên môn khác. có thể hỗ trợ quý khách từ giai đoạn trước khi tiến hành thành lập pháp nhân đến các giai đoạn sau khi thành lập với các loại hình dịch vụ một cửa đa dạng.

Các bước thành lập pháp nhân

Việc thành lập pháp nhân được bắt đầu từ việc lựa chọn hình thức phù hợp của pháp nhân dựa trên nội dung kinh doanh.

Quý khách muốn kinh doanh, thành lập pháp nhân với mục đích gì?

Là điều cơ bản mà chúng tôi dựa trên đó sẽ cùng với quý khách lập kế hoạch và thiết lập pháp nhân. 

​1. Quyết định những mục cơ bản

Việc thành lập pháp nhân (doanh nghiệp), được bắt đầu bằng việc quyết định những mục cơ bản như:

  • Thương hiệu(Tên công ty / pháp nhân)

  • Trụ sở chính(Địa chỉ của trụ sở chính)

  • Mục đích(Nội dung kinh doanh được ghi trong đăng ký kinh doanh)

  • Vốn (Điều kiện bắt buộc của công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn)

  • Ngày quyết toán

2.Chuẩn bị các hồ sơ cần thiết

​Là bước chuẩn bị các giấy tờ hồ sơ cần thiết cho việc thành lập pháp nhân.

Chúng tôi sẽ hướng dẫn cụ thể chi tiết các giấy tờ cần thiết khi thành lập pháp nhân.

Đối với những giấy tờ, hồ sơ có thể đại diện để thu thập, tùy theo yêu cầu của quý khách, chúng tôi cũng có thể đại diện quý khách để thu thập hồ sơ.​

3.Soạn thảo các loại văn bản giấy tờ như điều lệ công ty v..v

​Trong quá trình thành lập pháp nhân, có rất nhiều giấy tờ cần phải chuẩn bị như điều lệ công ty, giấy tờ họp hội nghị cổ đông, giấy tờ bổ nhiệm chức vụ, giấy tờ chứng minh việc chi trả, v..v Tất cả những giấy tờ liên quan đó, chúng tôi sẽ đứng ra hỗ trợ quý khách soạn thảo và chuẩn bị.。

4.Công chứng điều lệ công ty

Bản điều lệ công ty được soạn thảo sẽ phải được chứng nhận bởi công chứng viên tại văn phòng công chứng.

​Việc chứng nhận bản điều lệ, sẽ được công chứng viên của cục tư pháp quản lý nơi có trụ sở chính hoặc công chứng viên địa phương trực thuộc cục tư pháp.

5.Nộp hồ sơ đăng ký tại cục tư pháp

​Luật sư tư pháp liên kết với chúng tôi sẽ thực hiện thủ tục nộp hồ sơ đăng ký.

Việc nộp hồ sơ đăng ký lên cục tư pháp là công việc chuyên môn và chỉ có thể được thực hiện bởi luật sư tư pháp.​

6.Hoàn tất việc thành lập pháp nhân

Việc thành lập sẽ được hoàn tất sau khi nộp hồ sơ đăng ký khoảng 2 tuần.

Toàn bộ file hồ sơ liên quan khi tiến hành đăng ký thành lập pháp nhân sẽ được gửi đến quý khách sau đó. 

Nội dung và các bước hỗ trợ

​1. Tư vấn

​Chúng tôi tiếp nhận tư vấn nhiều lần, và hoàn toàn miễn phí.

​Hãy liên lc qua điện thoại hoặc gửi câu hỏi qua bảng câu hỏi liên hệ.

Sau khi quý khách đến văn phòng, chúng tôi sẽ xác nhận tình trạng cũng như yêu cầu, mong muốn của quý khách, cũng như giải thích nội dung, chi tiết các bước hỗ trợ đến quý khách.

Chúng tôi có hỗ trợ các ngôn ngữ nước ngoài như tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Myanmar, tiếng Anh.  

2.Hợp đồng dự kiến / Ký hết hợp đồng

​​Nếu quý khách đồng ý với nội dung hợp đồng dự kiến, tiếp theo sẽ là bước ký kết hợp đồng.

3.Chuẩn bị thành lập / soạn thảo điều lệ công ty

​Chúng tôi sẽ tiến hành soạn thảo điều lệ công ty sau khi đã quyết định được các yếu tố như thương hiệu, nơi đóng trụ sở chính, mục đích v..v 

4.Công chứng điều lệ công ty

​Chúng tôi sẽ công chứng điều lệ công ty tại văn phòng công chứng nơi quản lý khu vực đặt trụ sở chính.

5.Thực hiện việc xuất vốn

Ở bước này chúng tôi sẽ xác nhận việc các nhà đầu tư sáng lập chuyển tiền đầu tư (chuyền tiền vào tài khoản ngân hàng cá nhân của người đại diện).

6.Hồ sơ đăng ký

​Luật sư tư pháp có liên kết với chúng tôi sẽ tiến hành việc đăng ký thành lập doanh nghiệp.

7.Bắt đầu kinh doanh

Việc thành lập sẽ được hoàn tất trong vòng 2 tuần từ khi nộp hồ sơ đăng ký.

​Chúng tôi sẽ tập hợp các hồ sơ liên quan đến việc đăng ký pháp nhân và gửi file đến quý khách sau đó.

bottom of page