top of page
1340979_m_edited.jpg

Các loại dịch vụ
Bảng giá dịch vụ

Một số lưu ý về bảng giá dịch vụ

  • ​Ngoài phí dịch vụ, sẽ có các loại phí thực tế không nằm trong đó như (chi phí đi lại, chi phí nộp cho nhà nước, thuế đăng ký giấy phép, v.v) 

  • Tùy theo từng trường hợp mà có thể chúng tôi sẽ phải yêu cầu quý khách đặt cọc.

  • Phí dịch vụ của chúng tôi chưa bao gồm thuế tiêu dùng, nên khi tính phí tổng hợp sẽ phải tính cả phần thuế tiêu dùng tương ứng.

  • ​Bảng giá phí dịch vụ dưới đây chỉ là bảng giá tham khảo, chi phí dịch vụ thực tế sẽ được đánh giá và thảo luận và sẽ được thông báo với quý khách. 

Visa/ Tư cách lưu trú - Quốc tịch/ Nhận quốc tịch

Các loại giấy phép - Tiền hỗ trợ

bottom of page